Atgriešanas veidlapa

Informācija par patērētāju 

Vārds, uzvārds Adrese
E-pasta adrese Tālruņa numurs 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

SIA “Abavas Dārzi” Reģ. Nr. 40103382474 Adrese: “Kalējkrāmi”, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3133 Tālrunis: +371 26630022 E-pasts:veikals@abavas.lv

ATTEIKUMA VEIDLAPA Fiziskām personām 

Šī veidlapa ir paredzēta, lai izmantojot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredzētās patērētāja atteikuma tiesības, vienpusēji atkāptos no distances līguma, kas noslēgts ar pārdevēju SIA “Abavas Dārzi” , vienotais reģistrācijas numurs 40103382474, juridiskā adrese: “Kalējkrāmi”, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3133. Aizpildītu atteikuma tiesību veidlapu kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu lūdzam nosūtīt uz SIA “Abavas Dārzi” Reģ. Nr. 40103382474 Adrese: “Kalējkrāmi”, Slampes pagasts, Tukuma novads, E-pasts:veikals@abavas.lv

Saņemto preci 14 dienu laikā lūdzam nosūtīt vai nogādāt SIA “Abavas Dārzi” Reģ. Nr. 40103382474 Adrese: “Kalējkrāmi”, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3133

Pasūtījuma Nr. 

Pirkuma datums 

Saņemšanas datums 

Preces nosaukums 

Patērētāja paziņojums par atteikumu: paziņoju, ka vēlos atteikties no līguma, ko esmu noslēdzis par iepriekš norādītās preces iegādi. 

Datums: Paraksts: 

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu 

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no noslēgtā distances līguma, neminot iemeslu. 

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī oficiāli noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to). 

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs - SIA “Abavas Dārzi” Reģ. Nr. 40103382474 Adrese: “Kalējkrāmi”, Slampes pagasts, Tukuma novads, E-pasts:veikals@abavas.lv, Tālrunis: +371 26630022

ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Jūs varat izmantot iepriekš norādītās atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti. 

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. 

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas 

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. 

Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk. 

Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA “Abavas Dārzi” Reģ. Nr. 40103382474 Adrese: “Kalējkrāmi”, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3133 Tālrunis: +371 26630022 E-pasts:veikals@abavas.lv bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. 

Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. 

Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Prece pārbaudes nolūkos lietojama tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā. 

Ja vēlaties atgriezt produktu, kura iegāde jums nodrošināja dāvanas saņemšanu (piemēram, saņēmāt dāvanu par noteiktu pirkuma summu vai noteikta produkta iegādi), jums jāatgriež arī saņemtā dāvana. Dāvanai jābūt nelietotai un nesabojātai. Ja izvēlaties neatgriezt dāvanu, tās vērtība tiks atskaitīta no atgrieztās summas.