Ababas vīndarītavas projekti

Projekts “Jaunas produktu līnijas ieviešana ražošanā”

Abavas dārzi. Projekta nr. 15-00-A00402-00085

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē (hipersaite http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm)

Projekts “Ražošanas ēku rekonstrukcija un raudzēto dzērienu ražošanas iekārtu iegāde”

Abavas dārzi. Projekta nr. 14-00-L12300-000084

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē (hipersaite http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekts “SIA Abavas dārzi saimnieciskās darbības paplašināšana”

Abavas dārzi. Projekta nr. 19-00-A00402-000039

PProjekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē (hipersaite http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekts “Tūrisma produkta "Sidra ceļš" izveide un mārketings”

Abavas dārzi. Projekta nr.19-00-A01630-000001

Partneri: LLTA "Lauku ceļotājs", SIA "Turkalnes muižas klēts", SIA "Bauņu sēta", SIA "Jumpravas sidrs", SIA "Tālavas sidrs", SIA "URTICA" Vairāk informācijas par projektu “Sidra ceļš” (hipersaite https://www.celotajs.lv/lv/c/brand/ciderroute) Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē (hipersaite http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekts "Starptautiskās konkurences veicināšanai"

Abavas dārzi. Līguma Nr.SKV-L-2016/323/

SIA "Abavas dārzi" ir noslēdzis 2016.gada 20.maijā līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana"ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds