Our projects

Project "Introduction of a new product line into production"

Abavas dārzi. Projekta nr. 15-00-A00402-00085

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē (hipersaite http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm)

Projekts “Ražošanas ēku rekonstrukcija un raudzēto dzērienu ražošanas iekārtu iegāde”

Abavas dārzi. Projekta nr. 14-00-L12300-000084

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē (hipersaite http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm)

Projekts “SIA Abavas dārzi saimnieciskās darbības paplašināšana”

Abavas dārzi. Projekta nr. 19-00-A00402-000039

Projekts uzsākts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē (hipersaite http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm)

Projekts “Tūrisma produkta "Sidra ceļš" izveide un mārketings”

Abavas dārzi. Projekta nr.19-00-A01630-000001

Partneri: LLTA "Lauku ceļotājs", SIA "Turkalnes muižas klēts", SIA "Bauņu sēta", SIA "Jumpravas sidrs", SIA "Tālavas sidrs", SIA "URTICA" Vairāk informācijas par projektu “Sidra ceļš” (hipersaite https://www.celotajs.lv/lv/c/brand/ciderroute) Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē (hipersaite http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm)

Projekts "Starptautiskās konkurences veicināšanai"

Abavas dārzi. Līguma Nr.SKV-L-2016/323/

SIA "Abavas dārzi" ir noslēdzis 2016.gada 20.maijā līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana"ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds


Projekts Eiropas Lauksaimniecības fonds Lauku attīstībai (ELFLA)

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē (hipersaite http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm)

Projekts "MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība"

Abavas dārzi. LIAA līgums Nr.17.1-1-L-2024/268

SIA "Abavas Dārzi" 27.05.2024. noslēdza ar LIAA līgumu Nr.17.1-1-L-2024/268 par atbalsta saņemšanu eksporta atbalsta nodrošināšanai projekta “MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.